Psykolog John Falkenberg

Psykoterapi i Stockholm

Personlighetsutvecklande psykoterapi och kristerapi

Behöver du utveckla sidor hos dig själv för att bättre kunna möta problem eller människor? Finns det något i ditt sätt att handskas med livet som du vill förstå bättre eller förändra? Händer det att du känner rädsla eller ångest i vissa situationer eller händelser?

Psykoterapi är ett sätt att ta reda vad du behöver utveckla, vilket eller vilka problem du har och hur du fungerar som person. Du kommer att förstå vad som styr i dina val: din vilja, ditt intellekt eller dina känslor. Och hur dessa delar samverkar eller brister i sin samverkan. Ett spännande och ofta roligt arbete.

Innan en terapi börjar träffas man någon eller några gånger. Då får du ta ställning till om detta är något som passar dig och jag som terapeut får tillfälle att avgöra om jag kan hjälpa dig och i så fall, hur.

Jag tar också emot personer som råkat ut för någon form av kris och behöver samtala kring händelsen eller problemen.

Tyvärr är det så att försäkringskassan inte ersätter psykoterapikostnader. Ibland kan en arbetsgivare betala delar av kostnaden. Någon gång hela. Det är värt att undersöka.

Skriv gärna ut sidan